Nyheter vinter

 

Ungdom / unger har herjet på den nye rasteplassen i Trohøla den senere tid

 

Ungdom / unger har herjet på den nye rasteplassen i Trohøla den senere tid.
Trond Arne  som har tilsynet med den splitter nye gapahuken som ble satt opp
i sommer kan fortelle at ved kastes utover, laksestativet er revet ned og
kastet i fjæra, noen har til og med gjort fra seg i gapahuken, det er
skrevet navn og ukvemsord på alle vegger og i taket, til og med utedoen har
fått unngjelde, isoporlokket er knust og dopapirholderen er slått ned.  Vi
bør nok begynne å holde et øye med hva som skjer nå når høstmørket senker
seg.

Tekst og bilder Jan Steen.

 

Ny fisker-sti langs elva i Trones + ny gapahuk i Trohøla.

På Tronevaldet er en ny gangsti laget og denne starter fra Beiarn Turistsenter og går sammenhengende nedover til Trones-øyra der den knyttes sammen med parkeringsplassen ved pumpehuset, like ved Trones-øyra.

Ved Lisjå-kjæten finnes det nå en åpen benk og en bålplass, men på sikt kommer det nok en ny gapahuk her.

Det er Bjørn Trones som har stått for det maskinelle arbeidet med sin nye gravemaskin, på oppdrag for Trones Grunneierlag, og nå  oppfordres alle fiskerne som fisker i området til å bruke den nye  stien  og ikke ta snarveier gjennom gårdstun eller åker og eng.

Det bygges også en ny gapahuk i Trohøla, denne er plassert veldig fint og her kan fiskerene gjerne  ta kaffepausen i fred og ro, med utsikt over hele Trohøla.

I tillegg er det gjort forandringer i Raubergneset, parkeringsplassen er utvidet og  det er laget en vei ned til elva og  den overbygde benken og «Hallkontoret» er flyttet så langt oppover som mulig til en mye finere plass med bedre utsikt til elva.

Trones grunneielag ønsker alle fiskerne velkommen til  sesongen 2012 som åpner natt til Lørdag 16 juni.

Jan Steen.

 

Lissåkjeften

Vevika

Trohøla

Ny bålplass i Lissåkjeften

Trones


Raubergnes

Til Grunneierlagene/Elveeiere Samarbeidsordninga

Nes, Trones, Osbakk, Haugmo-Israelsbakk, Furnes, Statsskog,  Egil Tollånes Bernt Kristiansen  og Sørbygda

I forbindelse med forberedelsen til åpningarrangementet for fiskesesongen 2012 er det de ovenforstående lag/elveeiere som skal står for dette arrangement som i.flg. tradisjonen skal avholdes på Beiarn Turistsenter.

På vegne av innehaver Arvid Trolid innkalles det herved til planleggingsmøte på Turistsenteret 23 mai kl: 13.00

Telefon A.Trolid  90 20 23 20

 

 

Fylkesmannen i Nordland

 

Nyheter Sommer           Nyheter Vinter

Benken i Raubergan flyttet

Innerholmen i dag den 17.6.2009

 Beiarelva i bilder   2009

 Det ble en god sesong på Trones 2008

929,6 kg laks ble avlivet fordelt på 177 stk

36 laks ble satt ut til en vekt av 183 kg

   Eventyrlig laksefiske

Årsmøtet er avholdt

Her er lederen   Arvid Trolid

Det er bevilget midler til å gjøre det enda bedre langs elvestrekningen på Trones valdet

 

Utsatt fiskestart i Saltdalselva 2008

Av Frank Øvrewall
Fisket etter laks i Saltdalselva blir i år først tillatt fra 15. juli, noe som er 14 dager senere enn i fjor.
null
Foto : Hans Petersen

Marvin Eidstø var en av de heldige som fikk storlaks i Saltdalselva i fjor.

Det går fram av en forskrift som fylkesmannen i Nordland har fastsatt for perioden 2008 - 2012.

Den nye fiskeforskriften har til hensikt å øke gytebestandene av laks. Starten på fiskesesongen i de fleste vassdrag i Nordland med bestander av laks blir utsatt med to uker.

I Beiarelva starter laksefisket som før, det vil si 15. juni. Her er også de andre reglene de samme som tidligere år .

- På mange måter ser det ut til at Beiarelva nå er blitt mal for regler i andre elver, sier Bror Heminghytt i elveeierlaget.

Blant annet blir det nå innført en årskvote på fem laks per fisker i de fleste av laksevassdragene.

I lakseelevene i Fauske blir det først lov å fiske laks fra 15. juli, det vil si i Valnesfjord og Sulitjelmavassdraget. I Botnvassdraget i Saltdal starter fisket 15. juni.

I Sørfold starter laksefisket 15. juni i Kobbelvvassdraget, Færøyvassdraget, Straumenvassdraget og Rørstadvassdraget. I Bonnåga, Lakselva i Valljorda og Laksåga i Nordfjorden er fiskestart satt til 1. juli.

 

Fisk

Uttaket av laks i sjø og elv må begrenses de kommende årene. Det mener foreningen Norske Lakseelver.

Fjorårets laksefiske ble det dårligste på over 100 år, og i Nordland var nedgangen på nesten 15% sammenlignet med 2006.

For å få opp villaks-stammen må kvoteordninger på plass, sier daglig leder i Norske Lakseelver, Finn Erlend Ødegaard.

Ønsker lengst mulig fiskesesong

- Vi er opptatt av at elvelag og de lokale forvalterne tar tak i det her og utarbeider lokale forslag til hvor mange fisk de enkelte kan ta og at man kan har rett til å fiske der, og kan skjerme for eksempel stor laks. På den måten kan man klare å opprettholde en lengst mulig fiskesesong, sier Ødegaard.

5 laks maks

I Beiarn har grunneierne rundt Beiarelva hatt strenge krav siden elven ble åpnet for fiske igjen i 2001. Beiarelva hadde i fjor en marginal nedgang i antall fanget laks, men en økning i antall kilo.

I 6 år har fiskere rundt elva bare kunne tatt opp 5 laks hver i løpet av sesongen. Og Leder i Samarbeidsordninga for Beiarelva, Bror Heminghytt, forteller at de er fornøyd med den strenge kvoteordningen.

- Vi har veldig gode erfaringer med dette. Fiskerne er svært godt fornøyd med å ha det sånn, og grunneierne har etter hvert funnet ut at det er en bra ordning at vi fordeler sakene på en slik måte, sier Bror Heminghytt.

Strengere kvoteregulering

Fylkesmannen i Nordland har sendt ut forslag til strengere kvotereguleringer til alle grunneiere rundt lakseelvene i fylket. Først og fremst er man opptatt av å redusere hvor mange laks hver enkelt fisker kan ta opp i løpet av en sesong. Basert på deres egne erfaringer fra Beiarelva, synes Heminghytt at dette er en god idé.

- Det er klart vi er nødt til å ta et tak alle sammen for å opprettholde laksestammen. På sikt er vi tjent med at vi har ei god kvoteordning og ei fin regulering ut av det som skal tas opp, sier Bror Heminghytt.

Strengere kvoteregulering

Fylkesmannen i Nordland har sendt ut forslag til strengere kvotereguleringer til alle grunneiere rundt lakseelvene i fylket. Først og fremst er man opptatt av å redusere hvor mange laks hver enkelt fisker kan ta opp i løpet av en sesong. Basert på deres egne erfaringer fra Beiarelva, synes Heminghytt at dette er en god idé.

- Det er klart vi er nødt til å ta et tak alle sammen for å opprettholde laksestammen. På sikt er vi tjent med at vi har ei god kvoteordning og ei fin regulering ut av det som skal tas opp, sier Bror Heminghytt.

an.no.Onsdag 16.01.08

Tre nye utedo som blir plasert ved elva


Saltenposten  29-11-07

Olav Evjen og Knut Skjolden

På kort varsel ble det lørdag kunngjort at vi skulle treffes i Innerholmen og ha som en slags markering på at fisket  er over snart. Frammøtet varganske bra,(ca 17 stk med 3 fiskere medregnet) men vi hadde gjerne sett at flere tok seg tid til å samles ved elva. Været var nydelig, helt tid til å samles ved elva. Været var nydelig, helt vindstille og ganske bra tempratur. Tre fiskere Kennet Birler, Knut Skjolden og Olav Evjen drev å fisket i området.
Kennet mistet en laks i Raubergan (se egen billedserie)Desverre har vi ikke bilde av alle som var der. .Neste år blir vi å gjennta slike samlinger på kort varsel, da været er svært avgjørende.                       Tekst og foto : Jan Steen.     08-09-2007

2 lass bak levert i Innerholmen
 

Her er Olavs´s plass flyttet til Vevika. Gunnar Steen-Gunnar Skoglund-Jan Steen og Gunnar Trones

Her er tre av grunneierene i full sving med benken som blir plassert i ytre Raubergan.Gunnar Trones Kåre Albertsen og Per Eggesvik.

Her benken kommet på plass og prøvesittes av en fisker og tre grunneiere

Her er Kjell Antonsen i produksjon av ett feskardass

Bålplass på Tronesøyra.