Fangstbilder fra 20062007, 2008-1, 2008.2,  2009201020112012 2013

Fangstbilder 2008-1

Laksen hadde mange lus   Eilif fikk en den 06.08.08.på 3,5 kg


Laksen er 5,7 Kg tatt i Trohøla av Gunnar Skoglund.  Den 01.07.2008

Åge Eilertsen  med en laks på 8,4 Kg

Torbjørn Karlsen og laksen på 7,4 Kg

Geir Ness med en laks på 9,9 Kg

Ørjan Delbekk og laksen på 7,1 Kg

Gunnar Skoglund tok en laks i Trohøla på 6,2 Kg og 81 cm lang den 23.06.2008

Robert Wik som fikk en laks på 10,8 Kg i Lissåkjeften


Steinar Pettersen med en laks på 7,8 Kg

Jørgen Brattland med en laks på 8,3 Kg

Sigmund Pettersen og laksen han fikk på 9.0 Kg

Øyvind Sande med en blofersk laks på 8,0 Kg og 93 cm tatt i Raubergan den 19.06

Øyvind Sande med sin andre i dag. Denne er på  9,6 kg og 93 cm

Ørjan Delbekk var i Innerholmen og hala to stykker på land. En på 10,6 og en på 6,7

En lykkelig Raimomd Wik med en laks på 7,8 kg tatt i Lisjåkjæften den 16.06.2008

Her er en fornøyd Øyvind Sande med en laks på 8,3 kg tatt i Raubergan den 16.06.2008

Eilif Hemminghytt og laksen på 8 kg og 95 cm. Tatt i Vevika i  den 16.06.2008

Gunnar Steen har tatt denne i Innerholmen. Den er 10,8 kg og 100 cm lang og tatt på sluk den 15.06.2008.

Stig Brattli til venstre med en laks på 7,6 Kg  kl 06:30 og Odd Harry Hansen med laks nr 2 på 9,4 Kg kl 06:00 Tatt i Raubergan

Odd Harry Hansen til venstre en på 9,2 Kg Kl.00:07 og Arnfinn Wik en på 8,6 Kg Kl.00:12 den 15.06.2008 i Raubergan

Arnfinn Wik, Odd Harry Hansen og Stig Brattli er fornøyd med fangsten