Nyheter Vinter

blinker

Ny scooterbru!
Mange scooterbrukere  som har kjørt fiskeløypa opp fra Turistsentret, har
klaget på at brua over elva like ovenfor Turistsentret er for smal og at det
har vært vanskelig å kjøre på begge sidene. Nå er dette historie.
Takket være Bjørn Trones som har skaffet gratis påler fra en kraftlinje til
Tollådal som ble utskiftet, har vi nå fått en solid og varig bru som
forhåpentligvis vil vare i en mannsalder. Det er  Bjørn som har vært oppe
med gravemaskinen og lagt ned brua. Han har også laget vei på begge sider,
sånn at  det nå kan kjøres med snøscooter på en sikker måte. Brua er ca 160
cm brei, så her behøves ingen finsikting lenger. Det er boltet en stolpe som
fender på hver side av brua og satt opp veistikker med refleks. Dette
arbeidet ble gjort av en dugnadsgjeng bestående av Jan Steen, Trond A Solås,
Arne Gundersen og hans sønn David. Så er det bare snøen som mangler i
skrivende stund 27/11-2014.
Tekst og bilder: Jan Steen

Forskrift om løype for kjøring med snøskuter til Kvalvatn i Beiarn kommune

 

Fra Saltenposten

Arvid Trolid ved Beiarn Turistsenter synes det er skandaløst at Fylkesmannen i Nordland. ikke har behandlet søknaden fra Beiarn kommune om å få fortsette med fiskeløypa.

null.Foto : Sylvia Bredal

HÅPER PÅ ÅPNING AV FISKELØYPA.

Arvid Trolid håper at fiskeløypa i Beiarn blir åpnet. 

Det er det eneste tilbudet her i Beiarn, og folk har vært flinke til å følge reglene, forteller han.

Fiskeløypa i Beiarn var midlertidig åpen fram til 6. mai i fjor, og etter det er det ingen som har hørt noe om saken.

- Vi har sendt inn resultatene fra en lokal undersøkelse, hvor vi så på mulighetene til permanent etablering av fiskeløypa i Beiarn.

Ingen har noe vesentlig imot at den skal være åpen, så vi har forelått for Fylkesmannen at den blir åpnet, forteller skogbrukssjef i Beiarn kommune, Otto John Navjord.

Lang saksbehandling

Brevet fra Beiarn kommune ble oversendt Fylkesmannen i slutten av november i fjor. Egentlig skulle dette vært gjort i slutten av 2006, og

Navjord beklager at det har tatt så lang tid.

- Det er kanskje vanskelig å få forslaget gjennomført nå, med tanke på at vi er i en brytningstid i lovverket.

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har kommet med et forslag angående motorferdsel i utmark,

og her er det ikke åpning for bruk av fiskeløypene, sier Navjord.

Svein Stuen hos Fylkesmannen i Nordland lover at Beiarn kommune skal få et svar, og beklager at de ikke har hatt tid til å behandle saken.

- Vi har rett og slett ikke hatt tid til å prioritere saken. Det har vært enormt mye å gjøre her på kontoret den siste tiden,

så sånn står saken foreløpig. Vi må jo også se det an i forhold til utfallet av det nye lovforslaget fra DN, sier Stuen.

 

Sjokkert

Arvid Trolid jobber ved Beiarn Turistsenter, og han håper at fiskeløypa kan bli åpnet igjen.

- Jeg håper at vi kan få ha fiskeløypa her i Beiarn. Det er det eneste tilbudet vi har her, og folk har vært flinke til å følge de reglene som har vært gjeldende.

Dermed kan de ikke bruke noe argument om at det er uvettig bruk av løypa, sier Trolid.

Trolid undrer seg over behandlingen av denne saken, og håper på en snar løsning.

- Jeg synes kommunen har brukt alt for lang tid, og det er skandaløst dersom det ennå ikke er blitt behandlet hos Fylkesmannen, sier Arvid Trolid.