Fiskerløypa.

Hovedside
Bilder --------------------Kart Isfiskeløypa
Fiskeløypa åpnet 1 februar 2014  på tross av dårlig skuterføre. Det er skare
og is i nederste del, men med forsiktighet går det å kjøre opp fra Beiarn
Turistsenter.  Fiskekort fås kjøpt på Turistsentret og hos Arvid Trolid.
Agn for isfiske blir å få kjøpt i Beiarn på flere plasser, det kommer
oversikt etter hvert.
God tur og vær spesielt forsiktig fra starten og over brua, som skal bygges
ny og bredere til sommeren. Videre er det fint å kjøre etter forholdene og
løypa vil bli sloddet så snart det kommer snø
Forskrifter for fiskeløypa til Kvalvatnet

 

Kart